logo Consellería Educación            logo Unión Europea                           Contacto

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes - Lugo

Cambio de web

Temos unha nova web www.edu.xunta.es/centros/iesollosgrandes.

A web co dominio www.iesollosgrandes.org estará activa, pero non actualizada, ata outubro 

Estatísticas

Visitas del artículo
1096242

Calendario Escolar

calendario

Boletín informativo 2014-15

Esta é a versión web do Boletín Informativo impreso do curso 2014-15 onde se recollen os datos máis importantes da organización do centro.

0.- Presentación

1.- Datos do centro

2.- Órganos do centro

Equipo Directivo

Consello Escolar

Equipo de Dinamización e Normalización Lingüística

3.- Claustro de profesores

4.- Persoal non docente

5.- Oferta educativa

Probas de acceso á Universidade

Ciclos formativos

6.- Medidas de atención educativa

Clases de materias pendentes

Medidas de atención á diversidade

7.- Titoría

Horarío de titoría do profesorado

Titores por grupos

Faltas de asistencia a clase

8.- Actividades Extraescolares, viaxes e concursos

9.-Proxectos de innovación educativa

10.- Orientación educativa

11.- Biblioteca

12.- Horarios do centro e calendario escolar

Horarios de apertura do centro

Periodos de vacacións e días non lectivos

Datas das avaliacións

13.- Asociación de nais e pais


IES Nosa Señora dos Ollos Grandes - Avda. Ramón Ferreiro s/n   27002 Lugo
Tlf.: 982 220698    Fax: 982 220696
ies.nosasenora.ollosgrandes@edu.xunta.es
http://www.iesollosgrandes.org