logo Consellería Educación            logo Unión Europea                           Contacto

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes - Lugo

Cambio de web

Temos unha nova web www.edu.xunta.es/centros/iesollosgrandes.

A web co dominio www.iesollosgrandes.org estará activa, pero non actualizada, ata outubro 

Estatísticas

Visitas del artículo
1096041
pasillo.jpg

Calendario Escolar

calendario

Boletín informativo

Oferta educativa

Neste instituto impártese:

Educación Secundaria Obligatoria

Bacharelato:

Modalidade de Ciencias

Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais

Formación Profesional:

De réxime xeral: Técnico superior de Animación de actividades físicas e deportivas

De réxime especial: Técnico deportivo en Atletismo (nivel I e II)

 

Materias por cursos:

 

1º ESO

Materias comúns

Ciencias da natureza (4h/semana)

Ciencias sociais, xeografía e historia (3h)

Educación física (2h)

Lingua castelá e literatura (4h)

Lingua galega e literatura (4h)

Primeira lingua estranxeira: Inglés ou Francés (3h)

Matemáticas (4h)

Educación plástica e visual (2h)

Segunda lingua estranxeira: alemán, francés ou portugués (2h)

Proxecto interdisciplinar (1h)

Titoría (1h)

Opción relixiosa

Relixión católica / Historia das relixións / Atención educativa (2h)

 

2º ESO

Materias comúns

Ciencias da natureza (3h/semana)

Ciencias sociais, xeografía e historia (3h)

Educación física (2h)

Lingua castelá e literatura (3h)

Lingua galega e literatura (3h)

Primeira lingua estranxeira: Inglés ou Francés (3h)

Matemáticas (4h)

Música (2h)

Segunda lingua estranxeira: Alemán ou Francés (2h)

Tecnoloxías (3h)

Educación para a cidadanía (2h)

Titoría (1h)

Opción relixiosa

Relixión católica / Historia das relixións / Atención educativa (1h)

 

3º ESO

Materias Comúns

Bioloxía e xeoloxía (2h/semana)

Ciencias sociais, xeografía e historia (3h)

Educación física (2h)

Física e química (2h)

Lingua castelá e literatura (3h)

Lingua galega e literatura (3h)

Primeira lingua estranxeira:Inglés ou Francés (3h)

Matemáticas (4h)

Música (2h)

Educación Plástica y visual (2h)

Tecnoloxía (2h)

Titoría (2h)

Materia optativa: elixir unha (2h)

Segunda lingua estranxeira: Alemán o Francés

Cultura clásica

Obradoiro de iniciativas emprendedoras

 Opción relixiosa

Relixión católica / Historia das relixións / Atención educativa (1h)

4º ESO

7 Materias comúns

Ciencias sociais, xeografía e historia (3h/semana)

Educación física (2h)

Educación ético-cívica (1h)

Lingua castelá e literatura (3h)

Lingua galega e literatura (3h)

Primeira lingua estranxeira: ingles ou francés (3h)

Matemáticas (3h)

Titoría (1h)

3 materias opcionais: escoller un dos catro itinerarios siguientes

Científico

Bioloxía e xeoloxía (3h)

Física e química (3h)

 
Tecnolóxico

Tecnoloxía (3h)

Plástica (3h)

 
Lingüístico

Latín (3h)

Alemán / Francés / Portugués (3h)

 
Artístico

Música (3h)

Plástica (3h)


A terceira materia opcional escollerase entre Informática, Bioloxía e xeoloxía, Física e Química, Tecnoloxía, Latín, Alemán /Francés / Portugués, Música e Plástica

 

1 materia optativa: elixir unha (2h)

Segunda lingua estranxeira: Alemán, Francés ou Portugués

Alimentación e consumo

Cultura Clásica

Obradoiro de inicicativas emprendedoras

Non se poderá escoller a mesma materia optativa que en 3º ESO, salvo a segunda lingua estranxeira.

 

Opción relixiosa:

Relixión católica / Historia das relixións / Atención educativa (1h)

 

 

1º Bac

6 materias comúns

Ciencias para o mundo contemporáneo (2h/semana)

Educación física (2h)

Filosofía e cidadanía (2h)

Lingua castelá e literatura (3h)

Lingua galega e literatura (3h)

Primeira lingua estranxeira: inglés ou francés (3h)

 

3 materias propias de modalidade. Escoller unha modalidade. Dentro da modalidade, elixir dúas materias entre as non obrigatorias.

Modalidade de Ciencias e tecnoloxía

Matemáticas (obrigatoria) (4h)

Física e Química (4h)

Bioloxía e Xeoloxía (4h)

Debuxo técnico I (4h)

Tecnoloxía industrial I (4h)

 
Modalidade de Humanidades e ciencias sociais

Historia do mundo contemporáneo (obrigatoria) (4h)

Latín I (4h)

Grego I (4h)

Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais (4h)

Economía (4h)


1 materia optativa. Elixir unha entre calquera das materias propias de modalidade do apartado anterior ou das seguintes:

Antropoloxía (4h)

Segunda lingua estranxeira: Alemán, Francés ou Portugués (4h)

Literaturas hispánicas (4h)

Música (4h)

Tecnoloxías da información e da comunicación (4h)

 

Opción relixiosa

Relixión católica / Alternativa á relixión (1h)

 

2º Bac

5 materias comúns

Historia de España (3h/semana)

Historia da filosofía (3h)

Lingua castelá e literatura II (3h)

Lingua galega e literatura II (3h)

Primeira lingua estranxeira: Inglés ou Francés (3h)

 

3 materias propias de modalidade. Escoller unha modalidade. Dentro da modalidade, elixir dúas materias entre as non obrigatorias.

Modalidade de Ciencias e tecnoloxía

Matemáticas II (obrigatoria) (4h)

Bioloxía (4h)

Ciencias da terra o de medio ambiente (4h)

Debuxo técnico II (4h)

Física (4h)

Química (4h)

Tecnoloxía industrial II (4h)

 
Modalidade de Humanidades e ciencias sociais

Xeografía (obrigatoria) (4h)

Economía e administración de empresas (4h)

Grego II (4h)

Historia da arte (4h)

Latín II (4h)

Literatura Universal (4h)

Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II (4h)


1 materia optativa: elixir unha entre calquera das materias propias de modalidade do apartado anterior ou das seguintes:

Ética e fiilosofía do dereito (4h)

Filosofía da ciencia e da tecnoloxía (4h)

Historia da música (4h)

Segunda lingua estranxeira: Alemán, Francés ou Portugúes (4h)

Literatura galega do século XX (4h)

Métodos estatísticos e numéricos (4h)

Xeografía e historia de Galicia (4h)

Opción relixiosa

Relixión católica / Alternativa á relixión (1h)

 

FP

 Técnico Superior de Animación de actividades físicas y deportivas

1º Curso

Xogos e actividades físicas e recreativas

Actividades físico-deportivas individuais

Actividades físico-deportivas con implementos

Fundamentos biolóxicos e bases do acondicionamiento físico

Animación de dinámica de grupos

Metodoloxía e didáctica das actividades físicas e deportivas

2º Curso

Actividades físico-deportivas de equipo

Actividades físicas para persoas con discapacidade

Primeiros auxilios e socorrismo acuático

Organización e xestión dunha pequena empresa

Formación e orientación laboral

Proxecto integrado

Formacion en centros de trabajo (3º trimestre)

 

Técnico deportivo en Atletismo

Nivel I

Adestramento deportivo

Bases anatómicas e fisiolóxicas do deporte

Bases psicopedagóxicas do ensino e do adestramento

Fundamentos sociolóxicos do deporte

Organización e lexislación do deporte

Primeiros auxilios e hixiene do deporte

Desenvolvemento profesional

Formación técnica e de metodoloxía da ensinanza do atletismo

Regulamento das especialidades atléticas

Seguridade deportiva

Bloque complementario

Bloque de formación práctica

Nivel II:

Bases anatómicas e fisiolóxicas do deporte

Bases psicopedagóxicas de ensino e do adestramento

Adestramento deportivo

Organización e lexislación do deporte

Teoría e socioloxía do deporte

Desenvolvemento profesional

Formación técnica e de metodoloxía da ensinanza das carreiras e marcha

Formación técnica e de metodoloxía da ensinanza dos lanzamentos e probas combinadas

Formación técnica e de metodoloxía dos saltos

Metodoloxía do adestramento das especialidades atléticas

Regulamento das especialidades atléticas

Bloque complementario

Bloque de formación práctica

Oferta educativa (2)

Neste instituto impártese:

Educación Secundaria Obligatoria

Bacharelato:

Modalidade de Ciencias

Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais

Formación Profesional:

De réxime xeral: Técnico superior de Animación de actividades físicas e deportivas

De réxime especial: Técnico deportivo en Atletismo (nivel I e II)

 

Materias por cursos:

 

1º ESO

Materias comúns

Ciencias da natureza (4h/semana)

Ciencias sociais, xeografía e historia (3h)

Educación física (2h)

Lingua castelá e literatura (4h)

Lingua galega e literatura (4h)

Primeira lingua estranxeira: Inglés ou Francés (3h)

Matemáticas (4h)

Educación plástica e visual (2h)

Segunda lingua estranxeira: alemán, francés ou portugués (2h)

Proxecto interdisciplinar (1h)

Titoría (1h)

Opción relixiosa

Relixión católica / Historia das relixións / Atención educativa (2h)

 

2º ESO

Materias comúns

Ciencias da natureza (3h/semana)

Ciencias sociais, xeografía e historia (3h)

Educación física (2h)

Lingua castelá e literatura (3h)

Lingua galega e literatura (3h)

Primeira lingua estranxeira: Inglés ou Francés (3h)

Matemáticas (4h)

Música (2h)

Segunda lingua estranxeira: Alemán ou Francés (2h)

Tecnoloxías (3h)

Educación para a cidadanía (2h)

Titoría (1h)

Opción relixiosa

Relixión católica / Historia das relixións / Atención educativa (1h)

 

Materias Comúns

Bioloxía e xeoloxía (2h/semana)

Ciencias sociais, xeografía e historia (3h)

Educación física (2h)

Física e química (2h)

Lingua castelá e literatura (3h)

Lingua galega e literatura (3h)

Primeira lingua estranxeira:Inglés ou Francés (3h)

Matemáticas (4h)

Música (2h)

Educación Plástica y visual (2h)

Tecnoloxía (2h)

Titoría (2h)

Materia optativa: elixir unha (2h)

Segunda lingua estranxeira: Alemán o Francés

Cultura clásica

Obradoiro de iniciativas emprendedoras

 Opción relixiosa

Relixión católica / Historia das relixións / Atención educativa (1h)

4º ESO

7 Materias comúns

Ciencias sociais, xeografía e historia (3h/semana)

Educación física (2h)

Educación ético-cívica (1h)

Lingua castelá e literatura (3h)

Lingua galega e literatura (3h)

Primeira lingua estranxeira: ingles ou francés (3h)

Matemáticas (3h)

Titoría (1h)

3 materias opcionais: escoller un dos catro itinerarios siguientes

Científico

Bioloxía e xeoloxía (3h)

Física e química (3h)

 
Tecnolóxico

Tecnoloxía (3h)

Plástica (3h)

 
Lingüístico

Latín (3h)

Alemán / Francés / Portugués (3h)

 
Artístico

Música (3h)

Plástica (3h)


A terceira materia opcional escollerase entre Informática, Bioloxía e xeoloxía, Física e Química, Tecnoloxía, Latín, Alemán /Francés / Portugués, Música e Plástica

 

1 materia optativa: elixir unha (2h)

Segunda lingua estranxeira: Alemán, Francés ou Portugués

Alimentación e consumo

Cultura Clásica

Obradoiro de inicicativas emprendedoras

Non se poderá escoller a mesma materia optativa que en 3º ESO, salvo a segunda lingua estranxeira.

 

Opción relixiosa:

Relixión católica / Historia das relixións / Atención educativa (1h)

1º Bac

6 materias comúns

Ciencias para o mundo contemporáneo (2h/semana)

Educación física (2h)

Filosofía e cidadanía (2h)

Lingua castelá e literatura (3h)

Lingua galega e literatura (3h)

Primeira lingua estranxeira: inglés ou francés (3h)

 

3 materias propias de modalidade. Escoller unha modalidade. Dentro da modalidade, elixir dúas materias entre as non obrigatorias.

Modalidade de Ciencias e tecnoloxía

Matemáticas (obrigatoria) (4h)

Física e Química (4h)

Bioloxía e Xeoloxía (4h)

Debuxo técnico I (4h)

Tecnoloxía industrial I (4h)

 
Modalidade de Humanidades e ciencias sociais

Historia do mundo contemporáneo (obrigatoria) (4h)

Latín I (4h)

Grego I (4h)

Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais (4h)

Economía (4h)


1 materia optativa. Elixir unha entre calquera das materias propias de modalidade do apartado anterior ou das seguintes:

Antropoloxía (4h)

Segunda lingua estranxeira: Alemán, Francés ou Portugués (4h)

Literaturas hispánicas (4h)

Música (4h)

Tecnoloxías da información e da comunicación (4h)

 

Opción relixiosa

Relixión católica / Alternativa á relixión (1h)

 

2º Bac

5 materias comúns

Historia de España (3h/semana)

Historia da filosofía (3h)

Lingua castelá e literatura II (3h)

Lingua galega e literatura II (3h)

Primeira lingua estranxeira: Inglés ou Francés (3h)

 

3 materias propias de modalidade. Escoller unha modalidade. Dentro da modalidade, elixir dúas materias entre as non obrigatorias.

Modalidade de Ciencias e tecnoloxía

Matemáticas II (obrigatoria) (4h)

Bioloxía (4h)

Ciencias da terra o de medio ambiente (4h)

Debuxo técnico II (4h)

Física (4h)

Química (4h)

Tecnoloxía industrial II (4h)

 
Modalidade de Humanidades e ciencias sociais

Xeografía (obrigatoria) (4h)

Economía e administración de empresas (4h)

Grego II (4h)

Historia da arte (4h)

Latín II (4h)

Literatura Universal (4h)

Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II (4h)


1 materia optativa: elixir unha entre calquera das materias propias de modalidade do apartado anterior ou das seguintes:

Ética e fiilosofía do dereito (4h)

Filosofía da ciencia e da tecnoloxía (4h)

Historia da música (4h)

Segunda lingua estranxeira: Alemán, Francés ou Portugúes (4h)

Literatura galega do século XX (4h)

Métodos estatísticos e numéricos (4h)

Xeografía e historia de Galicia (4h)

Opción relixiosa

Relixión católica / Alternativa á relixión (1h)

 

FP

 Técnico Superior de Animación de actividades físicas y deportivas

1º Curso

Xogos e actividades físicas e recreativas

Actividades físico-deportivas individuais

Actividades físico-deportivas con implementos

Fundamentos biolóxicos e bases do acondicionamiento físico

Animación de dinámica de grupos

Metodoloxía e didáctica das actividades físicas e deportivas

2º Curso

Actividades físico-deportivas de equipo

Actividades físicas para persoas con discapacidade

Primeiros auxilios e socorrismo acuático

Organización e xestión dunha pequena empresa

Formación e orientación laboral

Proxecto integrado

Formacion en centros de trabajo (3º trimestre)

 

Técnico deportivo en Atletismo

Nivel I

Adestramento deportivo

Bases anatómicas e fisiolóxicas do deporte

Bases psicopedagóxicas do ensino e do adestramento

Fundamentos sociolóxicos do deporte

Organización e lexislación do deporte

Primeiros auxilios e hixiene do deporte

Desenvolvemento profesional

Formación técnica e de metodoloxía da ensinanza do atletismo

Regulamento das especialidades atléticas

Seguridade deportiva

Bloque complementario

Bloque de formación práctica

Nivel II:

Bases anatómicas e fisiolóxicas do deporte

Bases psicopedagóxicas de ensino e do adestramento

Adestramento deportivo

Organización e lexislación do deporte

Teoría e socioloxía do deporte

Desenvolvemento profesional

Formación técnica e de metodoloxía da ensinanza das carreiras e marcha

Formación técnica e de metodoloxía da ensinanza dos lanzamentos e probas combinadas

Formación técnica e de metodoloxía dos saltos

Metodoloxía do adestramento das especialidades atléticas

Regulamento das especialidades atléticas

Bloque complementario

Bloque de formación práctica

Persoal non docente

Administrativos

Carmen Devesa Castro

M.ª Victoria Ares Amil

Juan Ignacio García Rebolo

Coidadora

Mercedes Bodenlle López

Servizo de limpeza

M.ª Dolores Estevo Abel

Purificación Fernández Fernández

M.ª Pilar Fernández López

Subalternos

Jesús López Gandoy

M.ª Luisa Rodríguez Reija

M.ª Pilar Gude Abelairas

M.ª Concepción Lozano Courtier

 

Presentación

Un ano máis chega as vosas mans unha nova edición deste boletín informativo co desexo de que sexa un instrumento útil para ampliar  a necesaria comunicación entre o centro e a comunidade educativa e complemente outros mecanismos como a nosa páxina web, que procuramos manter o máis actualizada posible, e a moi necesaria visita persoal ao centro nas horas establecidas para a recepción de pais/nais.

Leer más: Presentación

Faltas de asistencia a clase

As faltas de asistencia a clase non xustificadas comunicaranse por correo quincenalmente aos pais ou titores. En caso de reiteradas faltas de asistencia, desde a respectiva titoría efectuarase comunicación telefónica con pais ou persoas responsables dos alumnos.

Leer más: Faltas de asistencia a clase

Boletín informativo 2014-15

Esta é a versión web do Boletín Informativo impreso do curso 2014-15 onde se recollen os datos máis importantes da organización do centro.

0.- Presentación

1.- Datos do centro

2.- Órganos do centro

Equipo Directivo

Consello Escolar

Equipo de Dinamización e Normalización Lingüística

3.- Claustro de profesores

4.- Persoal non docente

5.- Oferta educativa

Probas de acceso á Universidade

Ciclos formativos

6.- Medidas de atención educativa

Clases de materias pendentes

Medidas de atención á diversidade

7.- Titoría

Horarío de titoría do profesorado

Titores por grupos

Faltas de asistencia a clase

8.- Actividades Extraescolares, viaxes e concursos

9.-Proxectos de innovación educativa

10.- Orientación educativa

11.- Biblioteca

12.- Horarios do centro e calendario escolar

Horarios de apertura do centro

Periodos de vacacións e días non lectivos

Datas das avaliacións

13.- Asociación de nais e pais

Datos do centro

Tipo de centro: instituto de ensino secundario

Denominación: IES Nosa Señora dos Ollos Grandes

Código: 27006541

Localidade: Lugo

Provincia: Lugo

Enderezo: Avda. Ramón Ferreiro s/n. 27002 Lugo

Teléfonos:

Fixo:  982220698

Fax: 982220696

Móbil:

Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Web: www.iesollosgrandes.org

 

Localización

 

Equipo directivo

 

Director: Ramiro Gayoso Neira

Vicedirector: Faustino Martín González

Xefa de Estudos: M.ª Pilar Fernández Illán

Secretaria: Ana M.ª López Cela

 

 

Claustro de profesores

Curso 2014-15

Alemán

Rey Rodríguez, María (xefa de departamento)

Rodríguez Fernández, Sandra

Alimentación e consumo

Fernández de Castro, Lucina

Ciencias Naturais

Rodríguez Aira, Manuel (xefe de departamento)

Fernández Illán, M.ª Pilar

Gómez Suárez, María

Lence Cortiñas, Hortensia

Revilla López, M.ª Teresa

Santaolalla Bejarano, Eva

Debuxo

Ortiz de Galisteo Pérez, José Manuel (xefe de departamento)

Núñez Rodríguez, Juan Manuel

Economía

Núñez Aguado, Francisco Javier (xefe de departamento)

Neira González, Mar

Educación Física

Somorrostro Fernández, Juan (xefe de departamento)

Cabado Estraviz, Santiago

Clemente Villoldo, Juan Carlos

Gayoso Mosteiriz, José Antonio

Gayoso Neira, Xosé Ramiro

Marcos Ferreiro, Roberto

Mendo Rivero, Carmela (coordinadora FCT)

Pérez Romero, Eduardo

Filosofía

Cando Vázquez, Xosé Ramón (xefe de departamento)

Espiñeira Martínez, Yolanda

Sánchez Rodríguez, M.ª Dosinda

Física e Química

Pérez Herraiz, Paloma (xefa de departamento)

Cabaleiro Barroso, Alfonso

González Abuide, M.ª Carmen

López Piñeiro, Ana M.ª

FOL

Neira González, Mar (xefa de departamento)

Francés

Pérez Calderón, Fátima (xefa de departamento)

García Abel, Esther

Grego

Martín González, Faustino (xefe de departamento)

Inglés

Pérez Parapar, Rosa (xefa de departamento)

Barrera Fernández, Lorena

Boyero Iglesias, José

Escudero Alfonso, M.ª Belén

Fernández Senande, M.ª José

García Lorenzo, Juan Carlos

Mourelos Regueiro, Juan Carlos

Rodríguez López, Ana M.ª

Fischer, James (asistente de lingua)

Latín

Gorgoso López, M.ª Pilar (xefa de departamento)

Lingua Castelá

Sánchez Fernández, M.ª Florinda (xefa de departamento)

García Martínez, José Antonio

Paredes Núñez, M.ª Carmen

Rodríguez López, Margarita

Rodríguez López, M.ª Luisa

Lingua Galega

Castro Macía, Luis (xefe de departamento)

Cobas Ferreiro, Xosé Manuel

Díaz Pinheiro, M.ª Jose

Penas Roibás, Áurea M.ª

Rodríguez García, Esther

Sánchez Piñeiro, Sara

Vila Arrojo, Teresa

Matemáticas

Lamela Castro, Ricardo (xefe de departamento)

Anaya González, Salvador

Nuñez Paños, M.ª Carmen

Rellán Álvarez, Marta

Santín Sánchez, Teresa

Zas Vieira, M.ª José

Música

Gato Gómez, Belén (xefa de departamento)

Díaz Valdés, Miguel Ángel

Orientación Educativa

M.ª Elisa Díaz Santalla (xefa de departamento)

Adrio, Isabel (pedagoxía terapeútica)

de la Cuétara Gonzáleza, M.ª Emma (pedagoxía terapéutica)

Fernández Carreira, Susana(audición e linguaxe)

Portugués

Díaz Pinheiro, M.ª Jose (xefa de departamento)

Relixión

Vázquez Vázquez, M.ª Aurelia (xefa de departamento)

Tecnoloxía

Varela Vázquez, Rocío (xefa de departamento)

Barreiro Díaz, Miguel

Gallego Seoane, Elia

López Cela, Ana M.ª

Xeografía e Historia

Beiro Oreiro, María (xefa de departamento)

Copa Novo, Jesús

Fernández Fernández, Amelia

Gómez Vila, Javier

Núñez Seijas, Xosé Manuel

Pernas Bermúdez, M.ª Carme

Probas de acceso á Universidade

CIUG: Comisión Interuniversitaria de Galicia

 

Descrición da proba

Partes da Proba

Fase xeral (obrigatoria): media de 5 materias (cualificadas de 1 a 10)

    • Lingua castelá e literatura
    • Lingua galega e literatura
    • Historia da filosofía ou Historia de España
    • Lingua estranxeira=
    • 1 materia propia da modalidad (a escoller)
Fase específica (voluntaria)
Ata 3 materias propias de modalidad (cualificadas de 1 a 10). So se valorarán un máximo de 2

Superación da proba de acceso

Obter 5 =  60% nota media bacharelato + 40% nota fase xeral (cun mínimo de 4)

 

Obtención da nota de admisión

(0,6 x NMB) + (0,4 x CFX) + (a x NM1) + (b x NM2)

NMB = Nota media de bacharelato

CFX = Cualificación da fase xeral

M1, M2 = as dúas mellores cualificacións das materias superadas na fase específica.

a,b = parámetros de ponderación da fase específica (0,1 ou 0,2)

Os parámetros de ponderación (a,b) das materias da fase específica está determinada por cada Universidade para cada una das súas titulacións.

Os parámetros de ponderación das Universidades galegas para o acceso ao curso 2011-12 poden atoparse en http://ciug.cesga.es/PDF/Pon201112.pdf

A nota máxima que se pode obter na proba de acceso é 14

 


IES Nosa Señora dos Ollos Grandes - Avda. Ramón Ferreiro s/n   27002 Lugo
Tlf.: 982 220698    Fax: 982 220696
ies.nosasenora.ollosgrandes@edu.xunta.es
http://www.iesollosgrandes.org